สรุปผลการจัดชื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ก.ย. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ส.ค. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ก.ค. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน มิ.ย. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน พ.ค. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน เม.ย. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน มี.ค. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ก.พ. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ม.ค. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ธ.ค. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน พ.ย. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประจำเดือน ต.ค. 61

Share: