ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำ (ถนนเลียบลำห้วยนาตาลตอนล่าง วังขัวแป้น) บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วังขัวแป้นใหม่
Share:

Author: อบต.นาตาล