ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำ (ถนนเลียบลำห้วยนาตาลตอนล่าง วังขัวแป้น) บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำ-ม.2
Share:

Author: อบต.นาตาล