ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหาร-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Share:

Author: อบต.นาตาล