ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร-บ้านนาตาล-ม.3
Share:

Author: อบต.นาตาล