ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ห้วยนาตาล – คลองชลประทาน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร-ห้วยนาตาล-คลองชลประทาน
Share:

Author: อบต.นาตาล