ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านคำข่า (เชื่อมทางหลวงโคกสะอาด) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร-บ้านคำข่า-เชื่อมทางหลวงโคกสะอาด
Share:

Author: อบต.นาตาล