ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ-บ้านโนนเจริญ-ม.6
Share:

Author: อบต.นาตาล