ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำบอร์ดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำบอร์ดปิดประกาศ
Share:

Author: อบต.นาตาล