ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางขยายเขต-ถนน-ม.7
Share:

Author: อบต.นาตาล