ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายห้วยวังถ้ำ) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ราคากลาง
Share:

Author: อบต.นาตาล