สรุปผลการจัดชื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มีนาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม

Share:

Author: admin