วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ร่วมกันปลูกผัก คนสกลนครรวมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด – 19 ณ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

Share:

Author: admin