วันที่ 13 กันยายน 2564 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยปลัดฯ และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ได้ส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดย พมจ.สกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ มอบถุงยังชีพพร้อมกับเงิน จำนวน 500 บาทให้แก่ นายสุนทร มุงคุณ หมู่ 2

Share:

Author: admin