วันที่ 16 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านม่วงคำ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin