วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาตาล

Share:

Author: admin