ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภางค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
Share: