องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 ณ บริเวรอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาตาล อำเภอเต่างอย

Share:

Author: admin