วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส ) จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าทางการเกษตร ทอเสื่อจากต้นกก ณ ตลาดบ้านนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Share: