วันที่ 7 มิถุนายน 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสอายุ 2-18 ปี จำนวน 5 ราย ตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back To Shool)

Share: