ท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครมอบบ้านกลุ่มเปราะบาง บ้านนายประนพ งอยจันทร์ศรี บ้านคำข่า ม. 2 และ มอบเครื่องพยุงเดิน(Walker)ให้แก่นางเบียน ยะพลหา บ้านนาตาล ม.3

Share: