วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอำเภอเต่างอยให้เกียรติมาเป็นประธานถวายเทียนพรรษา และมีสภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมกับ อบต.นาตาลพร้อมด้วยนายก อบต.นาตาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู กศน. ต.นาตาล และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่วงสุมวิทยาลัย บ้านคำข่า ต.นาตาล อ.เต่างอย

Share: