ติดต่ออบต.

248 หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
โทรศัพท์ 042-761308
โทรสาร 042-761308
Email : 6471402@dla.go.th