ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียน

 ชื่อผู้ร้องเรียน *
 Email (ถ้ามี)
 Website (ถ้ามี)
 ข้อความร้องเรียน *
* ต้องกรอกข้อมูล

Anti-spam measures
กรุณากรอกผลการคำนวณตัวเลขเพื่อยืนยันการร้องเรียน
6 + 9=

(1)
(1) admin
Fri, 18 March 2016 04:18:29 +0000

ทดสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง