กองช่าง

นายจำรัส มั่งมี
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

นายนิพษธ์ งอยภูธร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจีระศักดิ์ คำผุย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธนา ยะพลหา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ว่าง

นายทวีคูณ ลาวงศ์เกิด
พนักงานสูบน้ำ

admin

Share: