ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2560

 

Share:

Author: admin