สรุปผลการจัดชื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน สิงหาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กรกฏาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มิถุนายน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มีนาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม

admin

Share: