แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

Share:

Author: admin