ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจันทร์เพ็ญเชื่อมสะพานข้ามลำน้ำพุง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คสล.ม.5
อบต.นาตาล

Share: