วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายบง วงศ์อินทร์อยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมคณะ กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าทางการเกษตร การสานหมวกจากต้นกก ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2566โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาตาล


Admin

Share: