📢📢ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด🤱 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสียงต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถช่วยป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ คลอดก่อนกำหนดไม่ให้เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกคน

admin

Share: