ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหา
Share:

Author: admin