วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล รองนายก พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคำข่า และ อสม. ร่วมกันเดินรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

Share: